طرح مرمت و ساماندهی باغ تاریخی چشمه علی دامغان

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1386-1390 / ساخته شده
  • سازمان میراث فرهنگی استان سمنان

باغ تاریخی چشمه علی دامغان، از معدود باغ‌های ایرانی است که بخش عمده‌ای از فضای داخلی باغ به استخر و آبگیر وسیع میانی اختصاص یافته است. قدیمی‌ترین بخش باغ، عمارت آقامحمدخانی است که بعدها بواسطه دستور فتحعلی‌شاه قاجار مبنی بر ساخت کوشک اصلی، به عمارت سردر باغ مبدل شد. وجود چشمه طبیعی با حجم آبدهی بالا، درختان سپیدار و چنار تاریخی در کنار دو عمارت تاریخی، چشمه‌علی را به مجموعه تفرجگاهی برای اهالی شهرستان دامغان و گردشگران مبدل ساخته است. طرح مرمت، احیاء و ساماندهی باغ چشمه‌علی کوشیده است تا ضمن خواناسازی پیکره تاریخی مجموعه، به باززنده‌سازی کالبدی عناصر از دست رفته آن پرداخته و جزئیات مداخلات معماری، سازه و تاسیساتی در ابنیه ارزشمند آن اعم از عمارت سردر، کوشک اصلی، برج‌های دیده‌بانی و دیواره خشتی باغ را ارائه نموده است. تاکید بر احیای باغ و عناصر گیاهی بومی و اصیل اولیه و جانمایی زون‌های گردشگری، مکان‌یابی مجموعه‌های اقامتی و … از جمله دیگر اقدامات پیشنهادی طرح بوده است.

عکس های تاریخی

اطلاعات نقشه ها

Go to top