طرح مرمت و باز‌زنده‌سازی خانه مغیث‌الاسلام بروجرد

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / 1396-1400 / تک بناها / طراحی شده
  • شرکت سرمایه گذاری حامیان دیار ایرانیان
  • مدیر طرح : فرامرز پارسی
  • مدیر پروژه : کاوه منصوری
  • تیم طراحی : کاوه منصوری ، فرید توکلی، فرشیدرحیمی، کریم چاوش نژاد، علی شایسته
  • سازه : صابر اسدی
  • تاسیسات : حامد پرهام، نیما طالبی
  • عکس : فرشید رحیمی، فرید توکلی

خانه مغیث‌الاسلام طباطبایی، از جمله خانه‌های تاریخی بروجرد است که در محله صوفیان دربخش شرقی مجموعه طباطبایی‌ها واقع شده است. بر اساس اسناد موجود، خانه متعلق به مرحوم حاج‌میرزاابوتراب طباطبایی (متوفی به سال 1275 ه.ق برابر با 1238 ه.ش/ 1859 میلادی همزمان با سال ترور ناصرالدین شاه قاجار) بوده است. 

اگرچه، کتیبه تاریخداری در بنا مشاهده نشده است اما می‌توان تصور نمود که این خانه در محدوده‌ زمانی 1250- 1230 ه.ق در دوره سلطنت ناصرالدین شاه مسکونی بوده است. این خانه، مشتمل بر دو حیاط بیرونی و اندرونی است که عرصه‌های سکونتی، پذیرایی و خدماتی در پیرامون این دو عرصه باز استقرار یافته است. مهمترین ویژگی مجموعه، وجود مهتابی‌ها و ایوان بسیار زیبایی است که در بخش اندرونی خانه استقرار یافته است. بر اساس شواهد و بررسی های صورت گرفته مجموعه حاضر مشتمل بر دو میانسرای اصلی و یک حیاط خلوت در چهار دوره شامل دوران زندیه، دوران ناصری، اواخر دوره قاجار (1313 ه.ق) و دوره پهلوی اول احداث شده است.
طرح مرمت و احیاء خانه مغیث‌الاسلام کوشیده است تا ضمن شناخت ساختار بنا و آسیب‌شناسی آن، با بهره‌گیری از مبانی نظری مورد وثوق، نسبت به ساماندهی بنا در قالب بوتیک هتل اقدام نماید. از همین رو، با استقرار کاربری پذیرایی در حیاط بیرونی و کاربری‌های اقامتی و خدمات گردشگری در حیاط اندرونی، نسبت به مرمت و احیاء فضاهای مختلف بنا اقدام شده است. همچنین با توجه به ضرورت ایمن‌سازی بنا در برابر نیروهای جانبی، استحکام‌بخشی پی، پایه‌های باربر و پوشش چوبی سقف، با رعایت ملاحظات فنی و معماری مدنظر قرار گرفت.

قبل از مرمت

اطلاعات نقشه ها

طرح مرمت

Go to top