ادبیات مسکن در معماری الگویی ایران

Posted in :دپارتمان مرمت و حفاظت | دپارتمان حفاظت و مرمت

Author:administrator

فوریه 18, 2019

بدون دیدگاه

 • [1] فرامرزپارسی 

امروزه مفهومی به نام اقتصاد مسکن نه تنها حاصل شکل گیری روابط اجتماعی و اقتصادی جدید است، بلکه به طرزی محسوس بر روند طراحی از یک سو و انتخاب خریداران نیز از سوی دیگر تأثیرگذار بوده و مجموعه ای از حواشی را در طراحی و اجرای ابنیه مسکونی بوجود می آورد که مجددا” حجم پول در گردش این اقتصاد را افزایش می دهد. این روند تأثیر متقابل دائما” در  جهت تشدید قرار دارد. خریداران خانه به ندرت در طراحی خانه نقش مستقیم ایفا می کنند و ارتباط طراح و مخاطب از طریق مفاهیم شکل گرفته در این بازار بوجود می آید و کارفرمایان یا همان سرمایه­گذاران نیز در چهارچوب فضای این جریان یعنی اقتصاد مسکن، سازمانها و جریانهای فرعی شکل گرفته در آن قرار دارند.

نگاهی تحلیلی به مفاهیم حاکم بر این فضا نشان می دهد، اصلاحاتی چون یک خوابه، دو خوابه، دوبلکس، پنت هاوس، پارکینگ و انباری در این جریان شکل گرفته اند. مفاهیمی که وظیفه آن ایجاد رابطه بین خریداران و بهره برداران و سرمایه گذاران و طراحان می باشد که سازمان اجرایی آن بنگاههای معاملات ملکی یا  آگهی های روزنامه هاست. جالب آنکه، حتی در مواردی که در روابط دوستانه در معاملات، این بنگاهها حذف می شوند، ادبیات فوق در سر جای خود باقی می ماند. بر همین اساس می توان گفت؛ تأثیر این ادبیات بر طراحان و طراحی آنان انکارناپذیر است.

اما یا در گذشته های دور یعنی به طور مشخص دورانی که هنوز زبان معماری تاریخی وظیفه طراحی و تولید مسکن را به عهده داشته چنین ادبیاتی وجود داشته است؟ آیا مسکن مانند امروز در مقیاس وسیع تولید می شده و سپس مخاطبین خود را پیدا می­کرده؟ به هرحال مردم عادی با چه ادبیاتی خانه را توصیف می کرده اند؟

آنچه از مطالعات تاریخی صورت گرفته به دست می آید این است که هیچکدام از این بناها که امروزه، عنوان معماری باارزش  و تاریخی را یدک می کشند، برای فروش ساخته نشده اند، بلکه سازنده همان استفاده کننده از بنا بوده است. یعنی رابطه ای مستقیم بین بهره بردار و طراح برقرار بوده است. چنانکه در مقاله رابطه معمار و کارفرما[2] توضیح دادم وجود یک زبان که نشانه های آن که همان الگوها باشد و مفاهیم آن که مجموعه عملکردها و اهمیت و نقش این فضاهای الگویی در سازماندهی فضای خانه بوده موجب می شده تا درک نسبتا” روشنی از نیازهای سفارش دهنده در ذهن معمار به وجود آید و سفارش دهنده نیز همین درک را از آنچه در نهایت ساخته می شده داشته باشد.
این فرایند با آنچه امروزه به عنوان فرایند طراحی و ساخت می شناسیم، دارای تفاوتی اساسی و ماهوی است؛ درست مانند روندی که در سفارش یک دست کت و شلوار به یک خیاطی طی می کنیم، در مقابل آنچه موجب تولید یک دست لباس توسط برندی مشهور درگوشه ای از جهان شکل می گیرد. انتخاب و خرید آن لباس در جای دیگر انجام می­شود. در روند دوم طبیعتا، طراح لباس می بایست در حالی که مخاطب مستقیم خود را نمی شناسند بر اساس مجموعه ای از داشته ها و مجموعه وسیعی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب خریدار نظیر؛ قیمت جنس و سلایق بازاری که آن را بازار هدف می نامد، تا آخرین تحولات از زیبایی شناسی مردم- در کنار رقابت با سایر تولیدکننده ها که تولیدات مشابهی دارند- لباس مناسب را طراحی و تولید کند. هم چنین او مجبور است تا مفهومی به نام تبلیغات را به محصول خود اضافه کند تا فروش محصول خود را رونق بخشید. در این میان، تولید کننده اگرچه تاحد ممکن انتخاب خریداران را در جهت مطلوب خود سمت و سو بخشد اما در طی فرآیندی ناگزیر و ناگریز، متاثر از انتخاب خریداران می باشد.

 • [1]  کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت و مدیر عامل مهندسان مشاور عمارت خورشید
 • [2] این مقاله در شماره 85 مجله معمار چاپ شده است.

برندی مشهور درگوشه ای از جهان شکل می گیرد. انتخاب و خرید آن لباس در جای دیگر انجام می­شود. در روند دوم طبیعتا، طراح لباس می بایست در حالی که مخاطب مستقیم خود را نمی شناسند بر اساس مجموعه ای از داشته ها و مجموعه وسیعی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب خریدار نظیر؛ قیمت جنس و سلایق بازاری که آن را بازار هدف می نامد، تا آخرین تحولات از زیبایی شناسی مردم- در کنار رقابت با سایر تولیدکننده ها که تولیدات مشابهی دارند- لباس مناسب را طراحی و تولید کند. هم چنین او مجبور است تا مفهومی به نام تبلیغات را به محصول خود اضافه کند تا فروش محصول خود را رونق بخشید. در این میان، تولید کننده اگرچه تاحد ممکن انتخاب خریداران را در جهت مطلوب خود سمت و سو بخشد اما در طی فرآیندی ناگزیر و ناگریز، متاثر از انتخاب خریداران می باشد.

مشابه فرایند پیش گفته را می توان بر پروسه ای که امروزه بر تولید انبوه خانه چه در مقیاس مجموعه سازی های بزرگ و چه در مقیاس تولید خانه توسط مفهومی که به نام بساز و بفروشی می­نامیم طی می شود، اما در دوران معماری الگویی که در بستر مناسبات تولید کاملا” متفاوتی قرار داشته مسکن به صورت انبوه تولید نمی شده. البته نمونه های بسیار محدودی از مسکن سازی نسبتا” انبوه در قلعه روستاهایی که توسط متمولین با کندن یک قنات و ایجاد زمینهای کشاورزی ساخته می شده وجود داشته ولی تفاوت آن با تولید مسکن انبوه امروزی در اینجاست که بهره برداران که همان رعایا بوده اند موظف به زندگی در این بناها بوده اند و نقشی در فرآیند انتخاب نداشته اند.

اینکه معمولا” مردم خانه را برای استفاده خود یا برای فرزندان خود سفارش می­داده­اند مانع از این نبوده که در شرایطی دست به فروش ساختمان بزنند این بدان معنی است که برخی به جای سفارش خانه آنرا به صورت آماده خریداری می­کرده­اند. تفاوت این خرید با آنچه امروزه اتفاق می افتد اولا” در حجم ناچیزآن است و دوم اینکه معمولا” خرید به صورت دست دوم و سوم انجام می شده است.

اما چنانکه در آغاز گفتم ادبیاتی برای توصیف بنا ، بنا به هر ضرورتی از جمله خرید و فروش بنا وجود داشته است. مردم عادی از اسامی الگوها[3] استفاده نمی­کرده­اند و الگوها، صرفا مفاهیمی برای خود معماران بوده است آنچه مردم به این فضاها اتلاق می­کردند، صفات این الگوها بوده که متأثر از محل استقرار الگو در سازمان فضایی بنا و یا مجموعه عملکردهای قابل انتصاب به فضای الگویی خاص می باشد. این صفات برای عامه مردم مفهوم بوده و در درک و توصیف بنا به کار می آمده است. نکته جالب، ذکر این مطلب است که حتی در ادبیات فارسی نیز در توصیف ابنیه از همین صفات استفاده می شده است.

 • شاهنشین: مهمترین فضای خانه که درتبریز و دیگر مناطق غربی طنبی گفته می شود.
 • پایوان: فضایی نیمه باز رو به حیاط.
 • تختگاه: ایوانی با تقسیم دوتایی خارج از محور اصلی.
 • گوشواره: فضایی که در دو طرف فضای اصلی قرار گیرد .
 • حوضخانه: فضایی که عملکرد تابستانی داشته باشد معمولاً حوض و بادگیر دارد) اکثراً برروی محور اصلی قرار دارد.
 • سه دری: تقسیم سه تایی که با سه در به حیاط متصل شود.
 • دودری: تقسیم دوتایی که با دو در به حیاط متصل شود. 
 • یک در دوپنجره: تقسیم سه تایی که در محور آن درو در دو طرف پنجره قراد دارد.
 • تهرانی: ( یا اتاق اورسی) سه دریکه دارای اورسی باشد و معمولاً در گوشواره قرار دارد.
 • زمستان نشین: وجه شمالی حیاط به اتاق اصلی هم گفته می شود به همه اتاق های این وجه هم گفته می شود.
 • تابستان نشین: وجه جنوبی حیاط به اتاق اصلی هم گفته می شود به همه اتاق های این وجه هم گفته می شود.
 • هشتی: هر فضایی که به عنوان ورودی استفاده شود میتواند الگوی هشتی را استفاده کند، می تواند اتاق ساده باشد.
 • مطبخ: معمولاً در حیاط های فرعی است و به ندرت بر محور اصلی قرار می گیرد.
 • [3]   این الگوها در مقاله روش های طراحی در معماری تاریخی ایران توضیح داده شده است. این الگوها عبارتند ازتقسیم یک تایی، دو تایی، سه تایی، پنج تایی، شکم دریده و چلیپا.

اما سئوال اینجاست که آیا این معماری با این الگوها و صفات محدود همه نیازهای مردم را پاسخ می داده اند؟ آیا معمار تاریخی ایران می توانسته است بر اساس این الفبای محدود گستره وسیعی از آثار معماری؛ از کاخ های شاهان و اشراف گرفته  تا خانه­ های مردم عادی را طراحی نماید؟

به زعم نگارنده پاسخ سئوال مطروحه مثبت است. چهارصفه ها مثال روشن و بارزی از قابلیت طراحی الگویی واحد از معماری برای ساخت خانه ای محقر زواره تا کاخ های شاهان صفوی در هشت بهشت و چهل ستون اصفهان به شمار می رود. یکی ساده، ابتدایی و دیگری بزرگ تر و پیچیده تر از گونه نخست. اما نکته مهم، ماهیت یکسان هر دو بناست. در هردو بنا، چهار ایوان وجود دارد در یکی با تقسیم سه تایی و در دیگری با تقسیم پنج تایی. مثال دیگر؛ وجود الگوها و صفات فضایی مشابه در اغلب خانه های تاریخی ایران است، بگونه ای که می توان مفاهیمی چون زمستان نشین، تابستان نشین و … را در طیف گسترده ای از خانه ها؛ از خانه بروجردیهای کاشان تا خانه ای کوچک در محله درب مسجد نائین شاه نشین، مشاهده کرد. یکی ترکیبی پیچیده از تقسیم پنج تایی و چلیپا و دیگری تقسیمی سه تایی و ساده. البته طبیعی است که حوض خانه در خانه های فقرا وجود نداشته و از خانه های مردم متوسط تا اعیان به چشم می خورده و تالار آینه و چینی خانه و شربتخانه را تنها در خانه اعیان می توان جستجو کرد.

از جمله مشخصاتی که در ارزش­گذاری یک بنا مؤثر بوده و میزانی برای انتخاب یک بنا برای خریدار مطرح می شده الگوهای تزئینی بوده  است . از همین رو خانه ای با پنجره های ارسی، مقرنس کاری های تزئینی- گچ بری و آینه کاری و کاشی کاری به مراتب قیمت بالاتری برای خریدار داشته است، نکته جالب اینکه مردم در توصیف بنا به هر نیتی به این موارد نیز اشاراتی داشته اند.

در جمع بندی آنچه به اجمال گفته شد، می توان موارد زیر را مطرح کرد:

 • جایگاه مسکن در اقتصاد به طور یقین بر رابطه بین سفارش دهنده، طراح و تولید کننده و خریدار موثر است.
 • بین سه ضلع تولید بنا یعنی سفارش دهنده، طراح و خریدار م ی­بایست ادبیاتی وجو دداشته باشد تا امکان شکل­گیری رابطه ­ای ذهنی بین هر یک از این سه ضلع را نسبت به دیگری فراهم کند.
 • ادبیات امروز معطوف است به عملکرد فضاها، امکانات زیرساختی و شاخص­های زیبایی شناسانه که مورد بیشترین انتخاب قرار می گیرد.
 • در جامعه سنتی جایگاه مسکن در اقتصاد بسیار محدود بوده و به عنوان جریانی اقتصادی برای سرمایه ­گذاری و تولید انبوه مطرح نبوده است.
 • در دوران سنت در مرحله طراحی و ساخت تنها دو شخصیت حضور داشته­ اند سفارش ­دهنده که خود هزینه ساخت را می­داده و طراح و سازنده که همان معمار بوده است.
 • خرید و فروش بنا معمولا در سال هایی پس از ساخت بنا مطرح می­شده، آن هم درمواردی محدود. از همین روست که مالکیت بسیاری از ابنیه پس از ساخت طی چند نسل دریک خانواده باقی می­مانده است.
 • ادبیات توصیف بنا متاثر از معماری الگویی بوده و آنچه بیشتر توسط مردم استفاده می­شده صفات فضاها و الگوهای تزئینی و گاه سازه­ای بوده است.

منابع:

 • پارسی، فرامرز (1393).رابطه کارفرما و معمار در معماری تاریخی ایران، مجله معمار، شماره 85
 • پارسی، فرامرز (1392).زبان، تکامل و معماری، مجله هنر معماری، شماره 31
 • پارسی، فرامرز (1391). روشهای طراحی در معماری تاریخی ایران، مجله معمار، شماره 73

شرح تصاویر:

 • پلان و برش خانه اصفهانیان، کاشان،منبع: گنجنامه خانه های کاشان، انتشارات روزنه
 • پلان و برش خانه صالح، کاشان،منبع: گنجنامه خانه های کاشان، انتشارات روزنه
 • پلان و برش خانه شریفیان، کاشان،منبع: گنجنامه خانه های کاشان، انتشارات روزنه
 • پلان و برش خانه آل یاسین، کاشان،منبع: گنجنامه خانه های کاشان، انتشارات روزنه
 • خانه ای متعلق به ارباب روستا با الگوی ایوان دو ستونی، دوره قاجار، منبع: گراورهای پاسکال کست
 • کاخ تخت مرمر، نمونه ای کاربردالگوی ایوان دوستونی در معماری شاهانه، منبع: گراورهای پاسکال کست
 • خانه عامری های کاشان، عکس ازداوود اسد اله وش عالی
 • خانه عامری های کاشان، عکس ازداوود اسد اله وش عالی
 • خانه عامری های کاشان، عکس ازداوود اسد اله وش عالی
 • خانه عامری های کاشان، عکس ازداوود اسد اله وش عالی
 • خانه طباطبایی ها، عکس از انوشه پیربادیان
 • خانه عامری های ، عکس از داوود اسداله وش عالی
 • خانه عباسیان، عکس از انوشه پیربادیان
 • خانه یحیی ذکا، تبریز، عکس ازداوود اسد اله وش عالی
 • یزدی بندی تزئینی و هورنوی زیبایخانه عامری های کاشان، عکس از کاوه منصوری
 • تزئینات نفیس خانه وثوق الدوله تهران، دوره قاجار، عکس از داوود اسد اله وش عالی
 • تزئینات نفیس خانه بروجردی های کاشان، عکس از داوود اسد اله وش عالی
 • اتاق سه دری، خانه عامری های کاشان، عکس از داوود اسد اله وش عالی
 • یزدی بندی های تزئینی خانه عامری های کاشان، عکس از داوود اسد اله وش عالی
 • یزدی بندی های تزئینی ایوان خانه عامری های کاشان، عکس از داوود اسد اله وش عالی
Share with others :
Follow us on Instagram
[instagram-feed id="2139073910"]

Categories

دسته بندی

بستن