طرح مرمت و ساماندهی پل ضیاء الملک

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1396-1400 / طراحی شده
  • منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

پل تاریخی ضیاءالملک جلفا كه بر فراز رود ارس ساخته شده است، یادگاري از تکنولوژی ایرانی در ساخت دهانه هاي وسیع آجری است. پل که به احتمال فراوان در عصر سلطان محمد خوارزمشاه به وسیله یکی از وزراي او به نام ضیاءالملک ساخته شده، در دوره های بعدی مکررا بازسازی گرديده است. پل داراي دو چشمه طاق بزرگ بوده كه پايه مياني آن در ژرفاي رودخانه قرار گرفته است.اين پل با دهانه 41.04 متری در یک دهانه و ٣٢ متر در دهانه دیگر بزرگترين دهانه آجری ايران و پنجمین دهانه وسیع جهان را در خود جاي داده بوده است. نکته جالب دیگر در این پل قرارگیری آن بروی سازنده (كوه) عالی باشي است که حد فاصل سد ارس تا خداآفرین تنها نقطه مستحکم ساخت پل بوده است. شایان ذکر است این پل به مدت بیش از 400 سال برقرار بوده و شواهد تاریخی آن، لشکر کشی تیمور لنگ به نخجوان از طريق اين پل است كه ذکر آن و دهانه های عظیم آن در ظفر نامه تیموری بیان شده است. این پل در زمان اوزون حسن پادشاه قراقویونلو در جریان عقب نشیی وي تخریب شد.
در حال حاضر، مهندسان مشاور عمارت خورشيد زير نظر سازمان منطقه آزاد تجاري ارس و اداره كل ميراث استان آذربايجان شرقي، مطالعات مستندنگاري و بازيابي خطوط تاريخي پل و امكان سنجي بازسازي بخش هايي از آن را كه در محدوده مرزي ايران قرار دارد، بر عهده گرفته است.

وضع موجود

اطلاعات نقشه ها

Go to top