طرح مرمت و ساماندهی بازارچه تاريخی عودلاجان

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1391-1395 / ساخته شده / مجموعه های معماری
  • هیئت راهبری بهسازی و مرمت بازارچه تاریخی عودلاجان

بازارچه عودلاجان در محله ی عودلاجان واقع در منطقه 12 تهران بزرگ قرار دارد، که این محله یکی از چهار محله موجود در حصار صفوی بوده است.
این مهندسان مشاور بر اساس طرح تصویب شده (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در سال 1392 مسئولیت نظارت کارگاهی و عالیه 50 متر ابتدایی ( از خیابان پانزده خرداد) را بر عهده داشته است که در این راستا تمامی جزئیات اجرایی معماری، سازه و تاسیسات تهیه و اجرا نموده است.

اطلاعات نقشه ها

Go to top