طرح مرمت و باززنده سازی عمارت مسعودیه

(کوچک (کمتر از 1000 مترمربع / 1386-1390 / تک بناها / ساخته شده
  • شرکت عظام

عمارت و باغ تاریخی مسعودیه از یادگاری های دوره قاجار است که در میان بافت تاریخی تهران و در قلب سیاسی پایتخت دویست ساله کشور- میدان بهارستان واقع شده است. این مجموعه با عملکرد دیوان خانه و مجموعه اقامتی مسعود میرزا ملقب به ضل السلطان در بین سال های 1290-1295 هجری قمری با مساحتی حدود پانزده هزار متر مربع ساخته شده است. عملکرد های متنوع متاخر مجموعه (مقر وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش و در نهایت سازمان میراث فرهنگی کشور) و نیز گذر ایام، سبب تغییرات کالبدی-فضایی گسترده ای در ماهیت مجموعه گردیده است. اهمیت میراثی مجموعه و لزوم حفاظت پایدار از آن سبب توجه بخش خصوصی به مقوله حفاظت، مرمت و ساماندهی این باغ-کاخ گردید. شرکت سرمایه گذاری عظام با درک چنین حساسیتی آمادگی خود را برای ورود به عرصه خطیر احیا و بهره برداری از آثار و اماکن تاریخی، فرهنگی اعلام کرد. مهندسین مشاور عمارت خورشید نیز به عنوان مشاور پروژه با اعلام آمادگی جهت بر عهده گرفتن این مسئولیت، برنامه دقیق شناخت، آسیب شناسی طرح مرمت و احیاء این مجموعه میراثی را در قالب برنامه مدون و مطابق اصول و ضوابط بین المللی آماده نموده است. نظر به ضرورت حفاظت اصولی از این مجموعه، در حال حاضر، برنامه تفصیلی مرمت و احیاء مجموعه در شرف آماده شدن است.

مراحل مرمت

اطلاعات نقشه ها

بعد ازمرمت

Go to top