طرح مرمت و اجرای مجموعه تاريخی حمام و قعله كردشت جلفا

(متوسط (1000-2000 مترمربع / 1380-1385 / ساخته شده
  • سازمان میراث فرهنگی

مجموعه تاریخی کردشت در حاشیه رود زیبای ارس ویژگی های تاریخی و طبیعی منحصر به فردی را دارد که باعث شده است تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این مجموعه تاریخی را به عنوان مرکز گردشگری تاریخی در راستای محور گردشگری شمال غرب کشور تعریف می کند.
عمارت اربابی، حمام تاریخی ، پادگان و قلعه تاریخی مشرف به مجموعه عناصر تاریخی این مجموعه هستند. طراحی و اجرای مرمت این مجموعه ارزشمند به عهده این مشاور بوده است. در طراحی آن بر مبنای گردشگری سلامت و ویژگی های مهم تاریخی آن تکیه شده است.

تصاویر آنالوگ قبل از مرمت

اطلاعات نقشه ها

تصاویر مجموعه

Go to top